Lager & Logistik

Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Selvom vi er en online-baseret sengeforhandler, ville vi ikke kunne eksistere uden vores fantastiske lager. Herfra samler og sender vi de senge, som skal give vores kunder den bedste søvn i deres liv. Her er nøgleordene frihed under ansvar, tillid og grundighed.

Vi vokser sammen

Arbejder du allerede hos Bedre Nætter?

Lad os rekruttere sammen og finde din næste kollega.

@bedrenaetter.dk